GAZYVARO

 

GAZYVARO (obinutuzumab) är en humaniserad aCD20 antikropp av typ II som är godkänd för behandling vid kronisk lymfatisk leukemi. 

 

GAZYVARO på 100 sekunder

Se EMAs video som förklarar vad märkningen med svart triangel innebär.

Källa: EMA

 

Referenser

  • GAZYVARO produktresumé, 2016-06-13, fass.se

 

SE.GAZ.1511.03

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00